Bilirkişilik İncelemeleri

  1. Merkezi Kalorifer tesisatlarında radyatörlerin değiştirilmesi gibi proje dışı yapılan değişikliklerin tespiti ve raporlandırılması
  2. Kazan daireSİ uygunluk incelemeleri
  3. Sıcak Sulu, Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı kazanların ve Buhar Kazanlarının ve diğer gaz yakan cihazların doğalgazla emniyetli çalışabilirliğinin tespiti ve raporlandırılması
  4. Sıcak Sulu, Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı kazanların ve Buhar Kazanlarının ve diğer gaz yakan cihazların baca hesaplarının kontrolü ve raporlandırılması
  5. Asansörlerin standartlara uygun olarak çalışıp çalışmadığının tespiti, yeni yapılan asansörlerin montajında ve kabulünde sözleşmeye ve teknik kriterlere uygunluğunun incelenerek raporlandırılması
  6. Fabrika ve atölye kurulumlarında yapılan taahhütlü işlerin, binalarda yapılan mekanik tesisat işlerinin sözleşmelere ve teknik şartnamelere uygunluğunun incelenerek raporlandırılması
  7. Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım konularında yaşanan anlaşmazlıklara neden olan ürünlerin incelenerek raporlandırılması
  8. İş yerlerinde yaşanan iş kazlarıyla ilgili incelemelerin yapılması ve raporlandırılması
  9. Trafik kazalarıyla ilgili olaylarda kaza incelemesi, kaza teorisi ve çarpışma tekniği analizlerinin yapılması ve raporlandırılması

Meslek alanımıza giren her türlü konularda bilirkişilik hizmetleri Şubemizce görevlendirilen uzman üyelerimiz tarafından yapılmaktadır.

Hakemlik Taahhütlü işlerde, hizmet alımlarında vs. anlaşmazlığa düşen tarafların talebi üzerine hakemlik yapılarak raporlandırılmaktadır.

Eksperlik Kredi kullanımları, satın almalar, hukuki işlemler ve sigorta işlemleri gibi konular için; iş yerlerinde, makina parkurlarında vb gerekli olan kıymet takdirleri ve ekspertizlik işlemleri yapılarak raporlandırılmaktadır.