Baca Gazı Emisyon ve Toz Ölçümleri

  • Bacagazı Analizi – Emisyon Ölçümü Farklı: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği haricinde ilgili firmanın OHSAS veya ISO 9001 kalite çalışmaları kapsamında yapılmak üzere periyodik olarak bacagazı analiz ölçümü yapılmaktadır. Bu analiz ölçümleri “ÇED” kapsamında emisyon izni almak üzere gerekli olan emisyon ölçümleri ile karıştırılmamalıdır.