Personel Taahhüdü

MUAYENE PERSONELİ TARAFSIZLIK, BAĞIMSIZLIK,

DÜRÜSTLÜK VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

Muayene Kuruluşu tarafından yapılan görevlendirme ile birlikte kullanılan tüm dokümanların mülkiyeti TMMOB Makina Mühendisleri Odası Muayene Kuruluşuna (MMO) aittir. Bu dokümanlar hiçbir durumda çoğaltılamazlar ya da harici üçüncü şahıslara verilemezler.MMO adına yürütülen faaliyetlerde;

  • Bu görevi kötüye kullanmayacağımı, ifşa ve afişe etmeyeceğimi, firmaların ticari veya endüstriyel bilgileri ile müşteri bilgilerini ve muayene sonuçlarını herhangi bir kişi/kurum ile paylaşmayacağımı ve gizlilik ilkesine kayıtsız şartsız uyacağımı
  • MMO ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her tür etkileşimden uzak durarak, tarafsız, bağımsız ve dürüst davranacağımı,
  • MMO’nun muayene faaliyetlerinde MMO’nun belirleyeceği kurallara ve prosedürlere uyacağımı,
  • MMO adına yürütülen faaliyetlerde, muayene edilen ürün, hizmet, işlem ve benzerlerinin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satınalıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı veya bunların herhangi birinin yetkili temsilcisi olmadığımı, böyle bir ilişki söz konusu olduğunda bunu derhal MMO’ya bildireceğimi,
  • Hizmet vereceğim hiç bir kuruluş ile çıkar ilişkisi içinde olmayacağımı, hizmet verilen kuruluş veya temsilcisinden çıkar sağlayıcı herhangi bir talepte bulunmayacağımı, böyle bir teklif gelmesi durumunda kesinlikle reddedeceğimi ve teklif edeni MMO’ya bildireceğimi,
  • MMO’nun muayene faaliyetleri kapsamında sektörde yer alan firmalara danışmanlık hizmeti vermeyeceğimi ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla asla işbirliği yapmayacağımı,
  • Vasıflarımda (eğitim, seminer, kurs, denetim, vb.) herhangi bir değişiklik olması halinde, MMO’ya bildireceğimi,
  • MMO faaliyetlerinde görev aldığımda bir ilişki, tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda derhal MMO’yu bilgilendireceğime, muayene faaliyetlerinde görev almayacağımı,
  • MMO faaliyetlerinde görev yaptığım dönemden sonra da, yapılacak ya da yapılmış olan değerlendirmelerle ilgili olarak öğrendiğim tüm prosedür ve konuları gizli tutacağımı,
  • MMO faaliyetlerinde yapacağım tüm görevleri eksiksiz ve zamanında yapacağımı,

beyan ve taahhüt ederim.