Bina Yalıtım İncelemesi ve Isıl Kapasite İncelemeleri

 GENEL TANIMLAR VE BİLGİLENDİRME

 Enerji; insan yaşamı ve sanayi üretimi için olmazsa olmaz temel unsurlardan bir tanesidir. Ülkemizde kullanılan enerjinin %39 u Sanayide, %30 u Konutlarda, %21 i Ulaşımda, %5 i tarımda ve %5i diğer alanlarda kullanılmaktadır. Görüldüğü üzere Konutlar enerji tüketiminde en yüksek oran sahiptir. Enerjinin verimli kullanılması konfor şartlarından ödün vermeden aynı ihtiyacı daha az enerji kullanarak sağlamaktır. Bina enerji sarfiyatındaki oran, yalıtım, verimli ekipman kullanımı ile büyük oranda iyileştirilebilir. Bu kapsamda gerekli yasal düzenlemeler de yürürlüğe girmiştir.

Enerji Verimliliği Kanunu 2 Mayıs 2007 tarih 25610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun amacı, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. Kanunun alt yönetmeliklerinden olan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği ise 05 Aralık 2009 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik yeni yapılacak ve mevcut binalardaki enerji kullanımına yönelik parametreleri belirlemektedir.
v
TS 825 “Binalarda Isı yalıtımı Kuralları”standardı; yapılarımızın; izin verilen sınırlar içerisinde, ısıtma enerjisine ihtiyaç duyacak şekilde tasarlanmasını sağlar.Binalardaki ısı kaçakları doğru şekilde projelendirilmiş ve uygulanmış ısı yalıtım çalışmaları ile iyileştirilebilir.
s

İzolasyon uygulaması yapılmadan önce mutlaka mevcut durum tespiti termal kamera ile yapılmalı,uygulama sonrasında yapılan çalışmanın doğruluğu yine termal kamera görüntüleri ile kontrol edilmelidir.Termal fotoğraflarda açık renkte gözüken bu bölgeler ısı kaçaklarının olduğu bölgeleri göstermektedir. Isı köprülerini belirgin halde görülebilmektedir.

Bunun dışında hemen pencere altlarındaki radyatörlerin bulunduğu yerlerde yüksek sıcaklıklar nedeniyle ısı kayıpları artmaktadır.Dış yüzeylerden radyatörlerin yerleri bu sebepten dolayı kolaylıkla saptanabilmektedir.

Sadece bina kabuğu değil, ısıtma sistemi hatlarındaki izolasyon, basınç ve debi kayıpları da gerekli ölçümler ile belirlenmeli, ihtiyaç duyulan ısıların mahallere gönderilmesi için dengelemeler yapılmalıdır.