Motor Şasi İncelemeleri

7303 sayılı yasaya göre kamu kuruluşu niteliğinde bir kuruluş olan Odamızın önemli    çalışmalarından biride, araçlarda bilirkişilik hizmetleridir. Odamız araçlarda motor-şasi numarası bilirkişiliklerini ülke düzeyinde 18 şube ve bağlı il/ilçe temsilciliklerinde örgütlü yapısı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından, 08 Mart 1986 tarih ve 19041 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ neticesinde gerçekleştirmektedir.

Motor ve Şasi numaraları Tetkiki Başvurusu nasıl yapılır?

Odamız tarafından gerçekleştirilen motor-şase numaralarının incelenebilmesi için:

  • Araçların fenni muayenelerinde denetim görevlilerinin numaralardan şüphelenmesi, okuyamaması, numaranın eksik olması veya araç üzerinde bulunmaması durumunda muayene firmasından sevkli yazı ile gelinmesi gerekir.
  • Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce,  motor -şasi tadilat veya değişikliklerinde; aynı numaranın birden fazla araçta çıkması vb. durumlarda araç ile ilgili istenen incelemeyi anlatan Resmi Yazı ile başvurabilir.
  • Gümrük Müdürlüklerine kaza veya başka nedenlerle gümrüğe terk edilen veya Gümrük Müdürlüklerince numaraların bulunamaması veya numaralardan şüphelenmesi durumunda Gümrük Müdürlüklerince istenilen durumu anlatan Resmi Yazı İle

Başvuru yapılabilir