Akreditasyon ve Yetkiler

Akreditasyon, “Yetkili bir kuruluşun, belli işleri yapan bir kuruluş ya da kişinin yeterliliğine resmi tanınırlık verilmesi işlemi” olarak tanımlanmaktadır.

Akreditasyonun amacı;

 • Yeterliliği ürün/hizmet alanlar  için şeffaf hale getirmek,
 • Belge ve raporların güvenirliliğini artırmak,
 • Uygunluk değerlendirmesi altyapısını oluşturmak,
 • Uluslararası ticareti kolaylaştırmak

olarak belirlenmiştir.

Kalibrasyon, deney ve muayene yaparak raporlandıran ve belge düzenleyen; ürün, sistem ve personelin yeterliliğini belgelendiren kuruluşların, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlaması için ulusal akreditasyon kurumundan akredite olmaları gerekmektedir.

Odamız tarafından sunulan hizmetlere ilişkin akreditasyonlar ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yetkiler aşağıda sıralanmıştır:

 • TS EN ISO /IEC 17020 standardı kapsamında merkezi İstanbul’da ve İzmir’de olan akredite A Tipi Muayene Kuruluşları,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında merkezi Ankara’da olan akredite Deney Laboratuvarı,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında merkezi İzmir’de bulunan akredite Kalibrasyon Laboratuvarı,
 • TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında merkezi Ankara’da olan akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu,
 • TS EN ISO/IEC 17021, TS EN 45011, TS EN ISO/IEC 17020 standartları kapsamında yeterliliği T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜRKAK tarafından değerlendirilen, 2022 no’lu Onaylanmış Kuruluş olarak AB tarafından atanan ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen merkezi İzmir’de bulunan Onaylanmış Kuruluş,
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Çevre Ölçüm ve Analizleri Yetkili Kuruluşu,
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Enerji Yöneticisi, Etüt Proje Eğitimleri vermek üzere yetkilendirilen Eğitim Kuruluşu.